Ostatnie tchnienie StartCom.

Wszyscy chyba pamiętamy historie StartCom urzędu certyfikacjynego dostarczającego certyfikaty SSL, który nie tak dawno stracił status zaufanego jako centrum autoryzacyjne.

1 grudnia 2017 roku firma StartCom poinformowała swoich klientów o zawieszeniu działalności jako urząd certyfikacji. Cała sytuacja ma swoje podłoże w wydarzeniach mających swój początek w 2015 roku.

[…]